JavaScript must be enabled! Udruženje reumatologa Srbije : Uplatnica
Instrukcije za plaćanje članarine za 2024. godinu

Uplatu članarine za 2024. godinu možete izvršiti na sledeći način:

Uplatilac: Ime i prezime uplatioca članarine
Svrha uplate: Članarina za 2024 godinu
Primalac: Udruženje reumatologa Srbije, Sime Igumanova 2-4, Beograd
Iznos uplate: 1000,00 dinara
Račun primaoca: 265-1100310004198-65
Model i poziv na broj: Ne mora se upisati ništa, a može JMBG broj ili broj članske karte ako ga znate