JavaScript must be enabled! Udruženje reumatologa Srbije : Uplatnica
Instrukcije za plaćanje članarine za 2023. godinu

Uplatu članarine za 2023. godinu možete izvršiti na sledeći način:

Uplatilac: Ime i prezime uplatioca članarine
Svrha uplate: Članarina za 2023 godinu
Primalac: Udruženje reumatologa Srbije, Resavska 69, Beograd
Iznos uplate: 600,00 dinara
Račun primaoca: 265-1100310004198-65
Model i poziv na broj: Ne mora se upisati ništa, a može JMBG broj ili broj članske karte ako ga znate