JavaScript must be enabled! UReS - O Nama
 Pedijatrijska reumatologija 

Pedijatrijska reumatologija Informacije

XXXVIII REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Simpozijum: Dijagnostičke i terapijske dileme u reumatskim bolestima dece
Simpozijum: SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA, u okviru XXXVII republičkog savetovanja o dečjim reumatskim bolestima
XXXVI REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Tema: Bol i otok zglobova kod dece- od simptoma do dijagnoze
XXXIII REPUBLIČKO SAVETOVANJE O DEČJIM REUMATSKIM BOLESTIMA
Roksanda Stojanović
Gordana Vijatov-Đurić
Prikaz bolesnika 
Nataša Toplak
Srđan Pašić
Jelena Vojinović
Gordana Sušić
Prikaz bolesnika